#7 Arogance un iedomīgums

GipsyČigāniem ir teiciens – kaut tu lepns paliktu.
Ja tu esi sakarīgs cilvēks, un neesi lepns, tad noteikti nevēlēsies jelkad kļūt par augstprātīgu un uzpūtīgu.
Kas nu kuram ir iemesls augstprātībai un arogancei. Paši iedomīgie bieži nemaz nezina, ka viņi tādi ir. Taču to zina visi apkārtējie.
To redzēdami, tādēļ arī nevēlamies par lepniem kļūt.
Katrs mēs reizi pa reizei demonstrējam uzpūtības un lepnuma iezīmes.
Ikdienā es apstātos un padomātu, vai esmu laipns pret tiem, kurus parasti neievēroju, vai sasveicinos, vai paceļu kāda cita nomestu papīru, nevis paeju tam garām. Vai esmu pateicīgs, ka esmu vesels un mani bērni arī.
Tad arī nav laika būt lepnam, lai kā gribētos “pašefot”.
Posted in Īsi rakstiņu sērija and tagged , , , .